Spring naar inhoud
  • Luchtfoto Drechtsteden


Vraag en antwoord

Vraag

Hoe is de implementatie van de Omgevingswet binnen Dordrecht georganiseerd?

Antwoord:

Bestuurlijke opdrachtgever: Maarten Burggraaf

Ambtelijk opdrachtgever: Christa Koets

Programmamanager: Emma Forsten

We werken met een programma en deelprojecten die ieder hun eigen trekker hebben. Zo is Marieke Wijsman trekker van het project Omgevingsvisie, Conny van Rijk en Dirk van de Rijdt trekker van het project Omgevingsplan. Ook verdelen we werk in de Drechtsteden en in Zuid-Holland Zuid. De projectgroep Zuid-Holland Zuid is bijvoorbeeld bezig met het stroomlijnen van het vergunningenproces.  


Vraag

Wanneer wordt de Omgevingswet ingevoerd en hoe zeker is die datum?

Antwoord:

De invoering van de wet staat op 1-1-2021. Met het wetgevingstraject is het rijk vrij goed op schema. Een onzekere factor is het benodigde ondersteunende digitale stelsel, dat erg ingewikkeld is. Het lijkt er op dat het rijk liever de kwaliteitseisen van het digitale stelsel naar beneden schroeft dan dat ze de invoeringsdatum weer opschuiven. De minister heeft in een brief aangekondigd dat ze eind 2019 definitief beslist of de datum van 1 januari 2021 blijft staan.


Vraag

Verandert er echt zoveel met de Omgevingswet?

Antwoord:

Ja en nee. Ja, omdat we nieuwe instrumenten en meer ruimte krijgen. Een Omgevingsplan is toch echt iets anders dan een bestemmingsplan. Nee, omdat we die ruimte niet hoeven te gebruiken. We kúnnen het zo regelen dat we min of meer op dezelfde voet doorgaan, al past dat niet in de leidende principes van onze nieuwe organisatie.

Interviews

Interview met Merel Schutten

Merel Schutten werkt bij de Dienst Gezondheid & Jeugd en is betrokken bij de Omgevingsvisie. Lees het interview met Merel.


Interview met Marieke Wijsman

Marieke Wijsman is projectleider Omgevingsvisie. Lees het interview met haar.


Interview met Arianne Dorst

Aan het woord is Arianne Dorst, programmamanager voor de Omgevingsdienst Zuid-Holland zuid. 


Interview met Maarten Burggraaf

Maarten Burggraaf (wethouder) aan het woord over de Omgevingswet. Hij wordt geïnterviewd door projectmanager Emma Forsten.

Maarten: "Het wordt een spannende tijd waarin we veel gaan oefenen. Bijvoorbeeld pilots opzetten en werken aan een gebiedsindeling. Dat gaat vast niet allemaal goed, maar dat hoort er bij. 

Interview met Emma Forsten

Sinds september 2017 is Emma Forsten als Programmamanager aan de slag om de implementatie van de Omgevingswet in Dordrecht vorm te geven. In dit interview gaat het over de veranderingen en uitdagingen die zij ziet voor de Gemeente Dordrecht.

Interview met Paul Bezemer

Paul is aan de slag als Projectleider voor de Omgevingsvisie. In dit interview gaat het over het belang van de Omgevingsvisie, de voortgang en wat het proces is voor het verdere vervolg.

Interview met Conny van Rijk

Als planjurist richt Conny zich op de juridische aspecten van de Omgevingswet. Daarnaast heeft ze een pilot over een nieuw Omgevingsplan voor het Leerpark en Gezondheidspark getrokken. Samen met Kuiper Compagnions is onderzocht hoe een nieuw plan voor dit gebied er in de toekomst uit kan zien.

Wat betekent het voor jouw werk

Joyce Theijn

Ik ben bezig met een beleidsvisie voor de binnenhavens. Ik heb begrepen dat er straks alleen nog maar 1 Omgevingsvisie, 1 Omgevingsplan en programma's zijn. Daarom ben ik nu aan het zoeken hoe ik het zo kan aanpakken dat het beleid dat ik opstel past in die nieuwe opzet.


Ronald Kooman

Voor externe veiligheid betekent de Omgevingswet een grote verandering. Het wordt zeker niet eenvoudiger en of het beter wordt is maar de vraag. Ik werk mee aan een landelijk handboek om handen en voeten te geven aan de nieuwe omgevingsveiligheid. 

Stel je vraag

Zijn er verdere vragen? Neem dan contact op met de programmamanager van de Omgevingswet op: 0787704835.