Spring naar inhoud
  • Luchtfoto Drechtsteden


Interview met Arianne Dorst

Arianne DorstWat vind jij van de Omgevingswet?


Een grote kans om op een nieuwe manier naar de invulling en het gebruik van onze omgeving te kijken. Niet meer vanuit sectorale regels maar de opgave en de kwaliteit van een gebied centraal.
Het is aan de overheden samen met de burgers en bedrijven om deze kans te benutten.


Wat draag jij bij in de voorbereiding? Wat is je rol?


Binnen OZHZ ben ik programmamanager voor de invoering van de Omgevingswet. En binnen het regiobrede project Omgevingswet ZHZ waarin gemeenten, provincie, waterschappen, Rijkswaterstaat en de drie uitvoeringsdiensten samenwerken aan de voorbereiding mag ik een verbindende rol spelen.


Wat vind jij de grootste uitdaging (kans of valkuil) voor jouw organisatie?


Wij zijn een uitvoeringsorganisatie. De grootste uitdaging is om onze voorbereiding goed aan te laten sluiten bij de verwachtingen van onze opdrachtgevers over onze rol wanneer de Omgevingswet van kracht is. Voor de Omgevingsdienst is het een belangrijke wet: het raakt al onze taakvelden en expertises direct.


Waar en hoe raakt de wet jouw werk?


Naast de Omgevingswet houd ik me bezig met integrale milieuadvisering bij ruimtelijke vraagstukken. Dat gaat veranderen. Andere soort ruimtelijke plannen, meer mogelijkheden voor lokaal maatwerk, participatie vanuit de samenleving, meer vooraan in het proces meedenken en dat in samenhang met alle beleidsvelden. En daar moet onze advisering bij aansluiten.


Hoe zie jij 2021 (datum in werking treden wet) tegemoet?


Met vertrouwen. We zijn al vroeg gestart met het voorbereiden. Alle collega's worden meegenomen. We zijn in gesprek met onze ketenpartners. En wanneer de wet onverhoopt (nog) niet in werking treedt in 2021 zijn we vertrouwd geworden met een manier van werken die beter past bij de huidige maatschappelijke behoeften.