Spring naar inhoud
  • Luchtfoto Drechtsteden


Interview met Conny van Rijk

Conny van RijkConny van RijkAls planjurist richt Conny zich op de juridische aspecten van de Omgevingswet. Daarnaast heeft ze een pilot over een nieuw Omgevingsplan voor het Leerpark en Gezondheidspark getrokken. Samen met Kuiper Compagnions is onderzocht hoe een nieuw plan voor dit gebied er in de toekomst uit kan zien.


Hoe kijk jij aan tegen de invoering van de Omgevingswet?
De Omgevingswet is de grootste wetgevingsoperatie, die ik ooit heb meegemaakt. De wet bevat zoveel verschillende facetten: een nieuwe filosofie (minder overheidssturing), nieuw instrumentarium, het terugtrekken van het Rijk. Ik vraag me wel af of die filosofie afgedwongen kan worden via een wet. De juridische impact ervan is in elk geval groot en dat dringt maar langzaam tot je door. Ik kijk dan vanuit mijn hoedanigheid van planjurist vooral naar het omgevingsplan. Dit plan zal er echt anders uit komen te zien dan het huidige bestemmingsplan. Niet alleen de periode tot de invoering van de wet is belangrijk, maar vooral de periode daarna – de overgangsfase tot 2029 - zal een moeilijke fase worden. Dan moeten we een omgevingsplan van rechtswege omvormen tot een plan dat helemaal voldoet aan de eisen van de nieuwe wet. Ik maak me wel eens zorgen over de beheersbaarheid daarvan.  

Wat zijn de verschillen tussen een bestemmingsplan en een omgevingsplan?
Het belangrijkste verschil is dat er straks één allesomvattend plan per gemeente is. Alle fysieke regels van de gemeente moeten worden opgenomen in dat ene plan, ook de regels die het Rijk dereguleert. Denk hierbij aan milieueisen aan horecazaken of regels over geluid. De hoogleraar bestuursrecht Tonny Nijmeijer zei laatst: "Het is handig als een gereedschapskist vakjes heeft". Dan weet je welk gereedschap je ter beschikking hebt voor welk onderwerp en kan je het makkelijk vinden. En dat heeft het omgevingsplan niet. Het is dan ook zaak om het omgevingsplan zo overzichtelijk en eenduidig mogelijk in te richten. De informatie wordt straks ook op een andere manier digitaal ontsloten. Je moet er dan maar op vertrouwen dat de computer de juiste informatie geeft als je intypt: "kappen boom in voortuin".  

Hoe is de pilot Leerpark/Gezondheidspark gelopen?
Daar heb ik twee woorden voor: leerzaam en moeizaam. Elke bijeenkomst werd een ander thema geconfronteerd met de systematiek van de Omgevingswet. Er werd ons als het ware steeds weer een spiegel voorgehouden en inzicht gegeven in de mogelijkheden van de wet Dat heeft bij de  deelnemers hopelijk tot begrip en verdieping geleid, in elk geval  bij de collega's die bij meer bijeenkomsten zijn geweest. Ik vind het belangrijk dat er een goede balans is tussen benutten en beschermen. De gemeente krijgt namelijk meer afwegingsruimte, meer vrijheid. Daar hoort ook verantwoordelijkheid bij. Daar gingen ook veel discussies over, tussen sturen en loslaten. Ik had het niet willen missen! Het zou goed zijn om hierna een "echt" omgevingsplan op te stellen, in de geest van de Omgevingswet. Maar dan moet het gebied zich daar wel voor lenen. We zouden dan kunnen oefenen met loslaten. Niet alleen om meer ruimte te geven aan initiatieven, maar ook om het vanuit juridisch oogpunt beheersbaar te houden.