Spring naar inhoud
  • Luchtfoto Drechtsteden


Interview met Emma Forsten

Profielfoto Emma ForstenEmma ForstenSinds september 2017 is Emma Forsten als Programmamanager aan de slag om de implementatie van de Omgevingswet in Dordrecht vorm te geven. In dit interview gaat het over de veranderingen en uitdagingen die zij ziet voor de Gemeente Dordrecht.


Welke verandering komt er met de Omgevingswet op ons af?

Waar zal ik beginnen? De regelgeving verandert, het digitale systeem verandert en onze manier van werken verandert. Met dat laatste zijn we al een tijdje bezig, daar hebben we de Omgevingswet niet zo voor nodig, hoewel het wel een extra stimulans biedt. Ik denk dat de grootste verandering heeft te maken met de manier waarop we als gemeente onze doelen willen bereiken en de instrumenten die we daarbij kunnen gebruiken. Gemeenten krijgen daarin veel meer vrijheid; we kunnen bijvoorbeeld veel meer met algemene regels werken en minder met vergunningen. Ook gaat het rijk een pakket regels overdragen aan de gemeenten. We kunnen straks bijvoorbeeld zelf bepalen of en hoe we lichthinder bij sportcomplexen willen regelen.   


Wat maakt de omgevingswet tot zo'n mooie uitdaging?

De keuzevrijheid die we als gemeente krijgen en de vraag hoe we daarmee om gaan. We worstelen daarmee. Hoeveel ruimte, vertrouwen én verantwoordelijkheid durven we aan de stad te geven? Wat betekent dat voor onze eigen rol en ons eigen werk? Wat vraagt de stad zelf? Ik ben heel benieuwd of het lukt om de stedelijke ontwikkeling veel meer uit de stad zelf te laten komen en als gemeentelijke organisatie daarin een meer bescheiden rol te spelen. Dat is één de doelstellingen van de wet, maar de wet geeft ook de mogelijkheid om min of meer op de oude voet door te gaan.....  


Waar zie jij de grootste vuilkuilen bij de invoering voor de gemeente Dordrecht?

Blijven hangen in de theorie en goede bedoelingen zie ik wel als een valkuil. De grootste fysieke opgave van Dordrecht is bouwen: grote aantallen, in een hoog tempo en gedeeltelijk op lastige locaties. Het is heel verleidelijk en misschien ook wel noodzakelijk om daar als gemeente zelf een stevige regie op te voeren. Er zit een behoorlijke druk op die opgave. Hoe verhoudt zich dat tot "meer ruimte bieden aan initiatieven"? De Omgevingswet zou een belangrijke bijdrage moeten en kunnen leveren aan die opgave. Is er voldoende ruimte om daarmee te experimenteren?