Spring naar inhoud
  • Luchtfoto Drechtsteden


Interview met Merel Schutten

In gesprek met…Merel Schutten


Merel Schutten

Wie ben jij?

Mijn naam is Merel Schutten en ik werk bij de GGD ZHZ, onderdeel van de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ. Ik ben daar al 10 jaar epidemiologisch onderzoeker en sinds 1 jaar ben ik ook projectleider Omgevingswet.


Wat vind jij van de Omgevingswet?

Wat een geweldige kans! De omgeving zo inrichten dat iedereen daar blij van wordt en gezond van blijft, daar streef ik naar. De GGD houdt zich bezig met de publieke gezondheid en de inrichting van een gezonde leefomgeving is daarbij stap één. En zeg nou zelf, iedereen wordt toch gelukkig van een mooi park, waar je lekker in kan wandelen, fietsen of relaxen?

Wat draag jij bij in de voorbereiding? Wat is je rol?

Ik ben vanaf 2016 al betrokken bij de voorbereiding voor de omgevingswet. Eerst als onderzoeker: hoe kun je alle gegevens die we vanuit de GGD hebben combineren met gegevens van de Omgevingsdienst en de Veiligheidsregio om zo een integraal beeld te krijgen van de regio? Welke variabelen zijn van belang om te combineren met elkaar? Sinds 2018 ben ik eigenlijk de 'voorzitter' van ons integrale kennisgroep van de GGD. We hebben verspreid over verschillende afdelingen veel kennis over de effecten van geluid, geur, fijnstof op gezondheid, meer de gezondheidsbeschermingskant. Maar daarnaast weten we ook veel van gezondheidsbevordering: hoe kun je mensen bewegen om meer te bewegen? Hoe maak je de wijk dementievriendelijk? We adviseren bij zowel kleine als grote (bouw)plannen en natuurlijk omgevingsvisies.

Wat vind jij de grootste uitdaging (kans of valkuil) voor jouw organisatie?

De Omgevingswet is binnen de gemeente met name belegd bij de afdeling Ruimtelijke Ordening, en vanuit de GGD hebben we eigenlijk vooral contact met beleidsmedewerkers Volksgezondheid en Sociaal Domein. De verbinding aangaan met het fysieke domein is voor ons zowel een uitdaging als een kans, met veel nieuwe mensen, een nieuwe taal, en veel nieuwe mogelijkheden.

Waar en hoe raakt de wet jouw werk?

Als projectleider Omgevingswet heb ik de wet tot "core business" verheven; ik heb er heel veel mee te maken. Buiten mijn contacten met de gemeente om deel ik ook veel kennis met andere GGD-en in de provincie en het land. We werken intensief samen met de Omgevingsdienst en de Veiligheidsregio. Ik blijf daarnaast ook onderzoeker; nieuwsgierigheid is mijn belangrijkste drijfveer!