Spring naar inhoud
  • Luchtfoto Drechtsteden


Interview met Paul Bezemer

Paul BezemerPaul Bezemer

Paul is aan de slag als Projectleider voor de Omgevingsvisie. In dit interview gaat het over het belang van de Omgevingsvisie, de voortgang en wat het proces is voor het verdere vervolg.


Waarom hebben we een Omgevingsvisie nodig, we hebben toch al een structuurvisie?

Oei, die is moeilijk. We hebben de visie nodig om al onze acties te richten. Daar staat ook al veel over in de structuurvisie, maar die is opgesteld in de crisistijd en echt wel aan vernieuwing toe. Het is goed om elke paar jaar met elkaar in gesprek te gaan om te zien of de richting die we hadden gekozen nog steeds de juiste is. Bovendien is de Omgevingsvisie anders dan de structuurvisie: er staan veel meer thema's in, zoals bijvoorbeeld gezondheid. Je hebt straks 1 visie met daaronder uitvoeringsprogramma's in plaats van sectorale visies. Daarmee leg je als organisatie meer het accent op uitvoering dan op beleid maken. Dat hoop ik tenminste.

 

Hoe ver is Dordrecht met het opstellen van een Omgevingsvisie?

We zijn ongeveer halverwege. We hebben met Nieuw Dordts Peil een beeld van wat de stad belangrijk vindt en we weten ook wat de politiek belangrijk vindt. We hebben daarmee een idee waarover de Omgevingsvisie moet gaan en het is de uitdaging om daar een goed vervolg aan te geven We willen graag dat het een gezamenlijke visie wordt van de stad en het (politieke) bestuur en we willen de stad ook een grotere rol geven in de uitvoering. Het is niet nodig om alle discussies opnieuw te voeren. We weten bijvoorbeeld nu zo langzamerhand wel wat het profiel van de stad is. Daarom beginnen we nu ook aan de andere kant: de gebiedsgerichte uitwerking.

 

Wat gaat er in 2018/2019 gebeuren?

Na de zomer van 2018 stelt de raad de gebiedsindeling vast en de 3 belangrijkste hoofdthema's per gebied. Eind 2018 beginnen we dan met de gebiedsgerichte uitwerking. We willen daarmee zoveel mogelijk aanhaken bij plekken en organisaties waar al wat gebeurt, waar energie zit. Mijn ervaring is dat je meer mensen bereikt als je meelift met een beweging die vanuit de stad al is ingezet.