Spring naar inhoud
  • Luchtfoto Drechtsteden


Invoering Omgevingswet uitgesteld

Op 1 april 2020 heeft de minister in een Kamerbrief laten weten dat de invoering van de Omgevingswet wordt uitgesteld. Rijk en gemeenten moeten nog teveel stappen zetten om de invoering op een verantwoorde manier door te laten gaan. En ook de coronacrisis leidt tot vertraging. Alle partners zijn nu in overleg over een nieuwe datum. Dit uitstel is niet onverwacht. Een aantal essentiƫle zaken is nog niet beschikbaar, waardoor gemeenten erg weinig tijd hebben om te testen of alles werkt.

Gemeente Dordrecht

Ook Dordrecht moet nog veel doen, daarom blijven we keihard doorwerken. We hebben nu de tijd gekregen om samen te werken aan een zorgvuldige invoering van de wet en die gaan we goed benutten! Dat betekent dat we op hoofdlijnen doorwerken volgens het PDF-bestandwerkprogramma 2020 dat het college op 17 maart 2020 heeft vastgesteld. Daarbij heeft het college ook een paar kwaliteitseisen en uitgangspunten voor de werkzaamheden geformuleerd:

  1. Bij het omzetten van de lokale regels naar het nieuwe Omgevingsplan bekijken we ook of deregulering mogelijk is.
  2. De dienstverlening blijft op 1 januari 2021 minimaal op hetzelfde niveau.
  3. We streven ernaar om binnen 4 jaar na invoering van de wet het nieuwe Omgevingsplan gereed te hebben.
  4. De taakverdeling tussen de gemeente en de Omgevingsdienst (OZHZ) blijft op hoofdlijnen gelijk.
  5. We laten onze organisatie organisch meegroeien met de nieuwe werkwijzen die het gevolg zijn van de Omgevingswet. 
Door de extra tijd die we nu hebben wordt het makkelijker om aan deze kwaliteitseisen te voldoen. We hebben er dan ook alle vertrouwen in dat we goed voorbereid zijn wanneer de wet wordt ingevoerd.