Spring naar inhoud
  • Luchtfoto Drechtsteden


Invoeringsbesluit Omgevingswet

Het rijk heeft in november en december het Invoeringsbesluit van de Omgevingswet vrijgegeven voor consultatie. Een belangrijk onderdeel van het Invoeringsbesluit zijn de overgangsregels, waaronder de 'bruidsschat' (de ruim 600 regels die het Rijk overdraagt aan gemeenten). Met dit besluit is het nieuwe regime weer een stuk duidelijker geworden.
De G40 hebben namens een aantal gemeenten hun reactie gegeven. Naast complimenten zijn er ook aandachtspunten. De belangrijkste daarvan zijn:

  • Volgens de Omgevingswet staat de lokale bestuurlijke afwegingsruimte voorop. Maar aan dit principe wordt afbreuk gedaan door het grote aantal instructieregels die de gemeenten moeten volgen. De G40 roept op om hier een betere balans in te vinden.
  • De regelgeving die gemeenten in hun omgevingsplan moet verwerken wordt steeds complexer. Dit geeft volgens de G40 grote vraagtekens bij de uitvoerbaarheid van het omgevingsplan. Daarom pleiten ze voor ondersteuning van de gemeentelijke uitvoeringspraktijk.

PDF-bestandLees de uitgebreide reactie van de G40.