Spring naar inhoud
  • Luchtfoto Drechtsteden


Kamerbrief voortgang Omgevingswet

De minister heeft op 29 november een brief naar de tweede kamer gestuurd over de voortgang van de invoering van de Omgevingswet. Daarin staat geschreven dat de inwerkingtreding van de wet per 1 januari 2021 wenselijk en mogelijk is. We kunnen op volle kracht doorgaan met de voorbereidingen.


Download de Kamerbrief over de voortgang omgevingsrecht, PDF-bestandKamerbrief.