Spring naar inhoud
  • Luchtfoto Drechtsteden


Ontwerp Omgevingsvisie Dordrecht 1.0

In 2022 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Met deze wet zijn wij verplicht om een Omgevingsvisie te maken. In een Omgevingsvisie omschrijven we doelen in het ruimtelijke gebied van Dordrecht.


Op deze pagina leggen wij u uit wat de Omgevingsvisie betekent voor Dordrecht. Tot en met 22 december 2020 kon iedereen zijn of haar eigen zienswijze (reactie) op de Omgevingsvisie geven.


Omgevingsvisie

De Omgevingswet die in 2022 ingaat, vraagt om een andere rol van de overheid. In een Omgevingsvisie, en later ook in het Omgevingsplan, maken wij keuzes in de fysieke leefomgeving. Er moet meer ruimte zijn voor nieuwe ideeën in en uit de stad. Met dit omgevingsbeleid spelen we in op lokale wensen en doelen. De houding verandert steeds meer van 'nee tenzij' naar 'ja mits'. Zo ontstaat er meer ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven en organisaties om ideeën uit te voeren.


U kunt de Omgevingsvisie online bekijken op de website Ruimtelijke Plannen. Aan de rechterkant van deze pagina kunt u kiezen voor 'documenten'. Daarna klikt u op 'Beleidsdocument PDF'.


Wat betekent dat voor Dordrecht?

De Omgevingsvisie Dordrecht 1.0 beschrijft de doelen voor de fysieke leefomgeving in de stad. Het is het overkoepelende beleid op het ruimtelijke gebied. Denk hierbij aan plannen voor verkeer, woonvisies en milieubeleid. In de Omgevingsvisie staat hoe we in de toekomst deze doelen gaan halen.


In de Omgevingsvisie Dordrecht staan 7 doelen centraal. Dordrecht is:

  • een aantrekkelijke stad;
  • een bereikbare stad;
  • een gezonde stad;
  • een stad met een uitstekend vestigingsklimaat;
  • in 2035 klimaatbestendig;
  • in 2050 energieneutraal;
  • beschermend en stimulerend voor biodiversiteit.

Deze 7 doelen helpen mee om 2 grote opdrachten voor de stad uit te voeren. We willen groeien én economisch gezond zijn. Deze doelen stellen eisen voor alle veranderingen in het ruimtelijk gebied en zijn randvoorwaarden voor de groeiambities.


Digitale avond Omgevingsvisie

Door de corona maatregelen is het niet mogelijk om bewoners op het Stadkantoor te ontvangen. Daardoor kunnen we u ook geen kennis laten maken met de inhoud van de Omgevingsvisie. Op 18 november 2020 is er een digitale avond geweest waar de Omgevingsvisie in meer detail is uitgelegd. In onderstaande video's kunt u deze presentaties over de Omgevingsvisie Dordrecht en de bijbehorende doelen terug kijken.Hoe nu verder

Tot en met 22 december 2020 kon iedereen zijn of haar mening geven over het Ontwerp Omgevingsvisie. Wij hebben 12 zienswijzen ontvangen van bewoners en organisaties. Alle zienswijzen worden beantwoord en het Ontwerp Omgevingsvisie waar nodig aangepast. De aangepaste stukken worden eerst door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld en daarna aan de gemeenteraad aangeboden. Dit zal naar verwachting medio april of mei plaatsvinden.


In 2022 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Met deze wet zijn wij verplicht om een Omgevingsvisie te maken. In een Omgevingsvisie omschrijven we doelen in het ruimtelijke gebied van Dordrecht.