Spring naar inhoud
  • Luchtfoto Drechtsteden


Sneller een omgevingsvergunning


In Dubbeldam en Stadspolders start de gemeente een proef om sneller een omgevingsvergunning te krijgen. De aanvraag wordt eenvoudiger en sneller. Een geautomatiseerd systeem (Blitts) checkt de vergunningaanvraag op allerlei onderdelen. Waar de vergunning voorheen na 8 weken werd verleend, duurt dat nu nog maar 8 werkdagen. Het gaat om vergunningen voor zes producten:
- Dakkapel
- Aanbouw
- Bijgebouw
- Erfafscheiding
- Dakraam
- Zonnepanelen


Eind 2019

De proef loopt tot het einde van het jaar en wordt bij succes ingevoerd voor heel de stad. Een vergunning kan worden aangevraagd door een particulier of iemand die door een particulier wordt ingeschakeld. Denk daarbij aan aannemers, architecten of bouwbegeleiders.
Met deze proef loopt Dordrecht vooruit op de komst van de Omgevingswet (2021) waarbij iedere gemeente een eenvoudig 'voorportaal' moet hebben. Aanvragers uit de proefwijken worden op de site gewezen op Blitts.