Spring naar inhoud
  • Luchtfoto Drechtsteden


Omgevingsplan


De Omgevingswet brengt (ook) in juridisch opzicht nogal wat te weeg.

Zo zal de gemeente een nieuw instrument ter beschikking komen te staan, namelijk het omgevingsplan.

 

Dit plan is de rechtsopvolger van het bestemmingsplan. Tussen beide instrumenten bestaan enkele verschillen.

Het belangrijkste verschil is dat er maar één omgevingsplan per gemeente zal zijn, niet verschillende bestemmingsplannen zoals nu. Het omgevingsplan zal bovendien meer aspecten regelen: het zal alle lokale regels over de fysieke leefomgeving van de gemeente moeten bevatten. Regels die nu nog verspreid staan in verschillende verordeningen moeten uiteindelijk in het omgevingsplan terecht komen. Denk hierbij aan het kappen van bomen of het maken van een uitrit.

Ook decentraliseert het Rijk nogal wat regels, met name op milieugebied. Daar zal de gemeente wat van moeten vinden. Om maar een bijzonder voorbeeld te geven: het Rijk laat het voortaan aan gemeentes over om een vetafscheider bij horecazaken te regelen.

De gemeente heeft tussen 2021 en 2029 de tijd om een omgevingsplan volgens de nieuwe opzet te maken. Dat wordt een bijzondere periode!

Hiervoor hebben we een PDF-bestandplan van aanpak opgesteld.


Conny van Rijk: Voer voor juristen, of toch niet??

Om met dit nieuwe instrument te oefenen is er een PDF-bestandpilot omgevingsplan Gezondheidspark gestart onder begeleiding van KuiperCompagnons.

Vanuit verschillende disciplines is naar dit plangebied gekeken; we hebben ons hierbij afgevraagd hoe nieuwe regels er uit zouden kunnen komen te zien, vanuit het motto van de Omgevingswet: "ruimte voor ontwikkeling, waarborgen van kwaliteit".

Het is een leerzaam proces en met het groeiende besef ook dat de vragen die er leven over het omgevingsplan nu niet allemaal beantwoord kunnen worden. Het wordt een proces van vallen en opstaan.

 

En dat is voor een jurist natuurlijk om van te gruwelen…

 

Ik houd me hierbij dan maar vast aan de wijze woorden van Jan Rotmans in zijn essay over de Omgevingswet. Die plaatst een en ander in perspectief, waarbij hij oog houdt voor de praktijk. Ik maak jullie hier graag op attent. Het verrijkt je.

Het essay is te vinden op internet: https://www.g40stedennetwerk.nl/files/2018-04/Omgevingswet-essay-Jan_Rotmans.pdf.

 

Als je meer wilt weten over de Omgevingswet, met name het omgevingsplan, kom dan gerust langs. Ik weet zeker dat ik niet alle vragen kan beantwoorden, maar we zijn dan wel in gesprek en kunnen elkaar helpen om de wet een beetje in de vingers te krijgen. Want één ding weet ik (wel) zeker, het zal ons werk sowieso gaan beïnvloeden.  

 

Conny van Rijk, planjurist.