Spring naar inhoud
  • Luchtfoto Drechtsteden


Ontwerp Omgevingsvisie Dordrecht 1.0

In 2022 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Met deze wet zijn wij verplicht om een Omgevingsvisie te maken. In een Omgevingsvisie omschrijven we doelen voor het ruimtelijke gebied van Dordrecht. De ontwerp Omgevingsvisie Dordrecht 1.0 ligt nu ter inzage. Tot en met 22 december kunt u uw zienswijze (reactie) op de Omgevingsvisie geven. Lees verder in het nieuwsbericht.De doelen van de Omgevingsvisie in een plaatje