Spring naar inhoud
  • Luchtfoto Drechtsteden


Ontwerp Omgevingsvisie Dordrecht 1.0

In 2022 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Met deze wet zijn wij verplicht om een Omgevingsvisie te maken. In een Omgevingsvisie omschrijven we doelen voor het ruimtelijke gebied van Dordrecht. Het college van burgemeester en wethouders heeft het definitieve ontwerp op 9 maart 2021 vastgesteld en daarna aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden. Lees verder in het nieuwsbericht.De doelen van de Omgevingsvisie in een plaatje