Spring naar inhoud
  • Luchtfoto Drechtsteden


Pilots

Onder de Omgevingswet gaan we op een andere manier werken. Ook de instrumenten en processen die we gebruiken kunnen anders zijn. Om hier mee om te leren gaan en om een beter idee te krijgen hoe de wet in de praktijk kan uitwerken organiseren we pilots, in Dordrecht, in de Drechtsteden en in Zuid-Holland Zuid.


Tryout externe veiligheid De Staart

In mei en juni 2019 hebben Dordrecht en Papendrecht samen met de Omgevingsdienst ZHZ een tryout georganiseerd over externe veiligheid. Wat verandert er onder de Omgevingswet? Hoe gaan we met risico's om? Welke afspraken maken we daarover met onze partners? Wat is ons handelingsperspectief? Het waren leuke en leerzame bijeenkomsten. De resultaten daarvan zijn vastgelegd in een PDF-bestandhandreiking externe veiligheid.


Oefensessie team Erfgoed

Op 20 mei jl. vond de tweede oefensessie Omgevingswet plaats.
Doel hiervan is om te oefenen met het gedachtegoed en het instrumentarium van de Omgevingswet.
Dit keer werd geoefend met team Erfgoed. Daarnaast waren enkele collega's van andere disciplines aanwezig om zo een bredere discussie te kunnen voeren. Ook een collega monumentenzorg van de gemeente Leiden was aanwezig. Lees het hele PDF-bestandverslag.


Oefenen met de Omgevingswet: Verkeer

Vandaag hebben we met een groep van het kernteam verkeer en een paar collega's uit andere delen van de organisatie geoefend met werken onder de Omgevingswet: Hoe stellen we straks regels op voor het parkeren van grote voertuigen en het parkeren van personenauto's in de voortuin. Lees het PDF-bestandhele verslag.


Pilot N3

Het afstemmen van programma's is één van de leerpunten van de evaluatie van het proces rond het groot onderhoud aan de N3. Samen met Rijkswaterstaat en partners uit de regio hebben we besproken hoe dit proces tot nu toe gegaan is en wat we onder de Omgevingswet anders zouden kunnen doen. Dat blijken allemaal zaken te zijn waar we nu al mee kunnen beginnen. Lees het hele verslag.


Pilot Omgevingsplan: moeizaam en leerzaam

Voor het Gezondheidspark hebben we in 2018 geoefend met het opstellen van een Omgevingsplan. Hoe zouden de regels er uit kunnen zien, welke discussies kom je tegen, met wie moet je het gesprek aangaan? Het was een interessante vingeroefening die vooral heel veel vragen opriep, bij ambtenaren en bij het college. De leerpunten uit de oefening kunnen we gebruiken wanneer we een "echt" Omgevingsplan voor een gebied gaan opstellen. Lees de PDF-bestandevaluatie