Spring naar inhoud
  • Luchtfoto Drechtsteden


Programma

Het programma is het flexibele instrument dat de overheid kan toepassen in verschillende fasen van de beleidscyclus.
Het bevat maatregelen voor een aspect van de leefomgeving of voor een bepaald gebied in de stad. Een programma is daarbij ook gericht op de uitvoering. Een deel van onze huidige beleidsvisies zal straks de vorm van een programma hebben. Ook een gebiedsvisie is een programma in de zin van de Omgevingswet.

PDF-bestandHandreiking "wat staat er in een Programma"