Spring naar inhoud
 • Luchtfoto Drechtsteden


Weblogs

 • Ervaring met het Rad van Participatie tijdens de Zomerspelen

  16 augustus 2018  Onze ervaring bij de gemeente Dordrecht met het Rad van Participatie was enorm positief. Ten eerste ziet het rad ziet er natuurlijk ongelofelijk aantrekkelijk uit. Het geeft je vanwege zijn vormgeving en kleine snufjes zoals het goede getik van het rad en de tune echt het gevoel dat je in een spelshow zit. Het is een eye-catcher en het lokt echt mensen naar je toe. Toch zit het ook inhoudelijk sterk genoeg in elkaar en laat het door de opbouw van locatie, onderwerp en betrokkenheid een heel natuurlijk gesprek ontstaan. Daardoor is het net als de Shoutbox tijdens Nieuw Dordts Peil twee jaar terug een goed instrument om op een laagdrempelige manier in gesprek met inwoners en ondernemers te raken. Wel ervaarden wij bij onze sessie met het Rad van Participatie dat er wel zeker het risico bestaat dat er alleen "een goed gesprek" ontstaat tussen alle deelnemers. Daarom is het belangrijk voor de spelleider om goed duidelijk te hebben wat het doel is van het spel en wat exact de opbrengst daarvan moet zijn. Dit kan ook gedaan worden door de onderwerpen die op het rad liggen aan te passen en als organisatie zo te sturen dat de goede gesprekken over de belangrijkste thema's worden gevoerd. Het heeft ons dan ook echt aan het denken gezet hoe we bij de gebiedsgerichte uitwerking van onze Omgevingsvisie aan de slag kunnen gaan met een spelelement dat voor enthousiasme en interesse zorgt bij de deelnemers. Al met al zijn we dus zeer tevreden met het lenen van het Rad van Participatie en heeft het onze interesse in serious gaming zeker verder aangewakkerd.

   
 • Onderhoud N3 en de Omgevingswet

  25 september 2018 In de regio ZHZ is afgesproken dat we flink gaan oefenen met samenwerken in de geest van de Omgevingswet. En dus heeft op maandag 24 september 2018 een grote groep ambtenaren van Rijkswaterstaat en lokale overheidsorganisaties zich gebogen over het groot onderhoud aan de N3. De vraag die we ons hebben gesteld: Zou de voorbereiding van het project onder de Omgevingswet anders zijn verlopen en moeten we op de Omgevingswet wachten om verbeteringen door te voeren? Ik ben erg voor evaluaties, maar vond dit toch wel een lastige vraag. Want wat verandert er nou door de Omgevingswet voor een onderhoudsproject? Er is meestal geen vergunning nodig en het rijk moet zich gewoon aan wettelijke normen houden, net als nu. Maar alleen al het feit dat RWS dit met ons wilde bespreken en ook met een grote groep hiervoor naar Dordrecht is gekomen zegt me dat er een andere wind waait. En dus  heb ik meegewerkt aan de bijeenkomst.   En er is stevig gediscussieerd en we hebben ook nieuwe inzichten gekregen.  Nee, naar de letter van de wet verandert er weinig voor een onderhoudsproject zoals de N3. Maar we kunnen bij een dergelijk project wel meer in de geest van de wet werken. En daar kunnen we nu al mee beginnen. Dan gaat het over een open houding, vroegtijdige samenwerking tussen overheden en participatie. Op een gegeven moment stelde iemand de vraag of we onze programma's en budgetten niet beter op elkaar kunnen afstemmen. Er zouden dan meer doelen gehaald kunnen worden dan alleen een goede veilige weg realiseren. Gezondheid is bijvoorbeeld een gezamenlijk doel, waar alle partijen een bijdrage aan kunnen leveren en die met maatregelen langs een rijksweg bevorderd zou kunnen worden. Dat lijkt mij de grootste uitdaging.Emma Forsten - Programmamanager Omgevingswet Gemeente Dordrecht

   
 • Complex gestrest?

  7 november 2018 Ik hoorde deze week dat er verschillende projectleiders Omgevingswet in het land een burn-out hebben opgelopen van deze wet: het is te complex, je weet de helft van de tijd niet waar het over gaat, je krijgt je organisatie niet mee, je komt er moeilijk achter wat jezelf moet regelen en wat er landelijk gebeurt. En je bestuur wil een planning met mijlpalen terwijl alles voortdurend verandert, je raad denkt: "Het zal mijn tijd wel duren…" En ondertussen komt 1 januari 2021 steeds dichter bij. Nou is het ook wel een beetje een gestoord proces. Dat merk je als je probeert uit te leggen wat je aan het doen bent. Er wordt door het hele land aan de invoering van de wet gewerkt, terwijl het bouwwerk van die wet nog lang niet af is. De Omgevingswet en de AMvB's zijn vastgesteld en gepubliceerd, maar dat wil niet zeggen dat we nu al weten hoe de nieuwe regels er uit zien. Er zijn aanvullingsbesluiten en aanvullingsregelingen, een invoeringswet en een invoeringsregeling. Gisteren heb ik de consultatieversie van het invoeringsbesluit gekregen: 661 bladzijden! Hoezo 'nu al eenvoudig, beter'?  Gelukkig hoef ik niet alles zelf te lezen, want wij hebben het werk verdeeld. En we zijn heel blij met dit invoeringsbesluit, want hiermee zijn we een flinke stap dichter bij zekerheid over hoe de uiteindelijke regels er uit gaan zien. Nu weten we wat er onder de bruidsschat valt: de ongeveer 600 regels die het rijk afstoot naar de gemeenten e

   
 • Hoe vind ik een projectleider omgevingsvisie?

  5 december 2018 Het loopt niet altijd zoals je het had gepland! Met het vertrek van Paul Bezemer is er in Dordrecht een flink gat gevallen, ook voor het opstellen van de omgevingsvisie. Ik dàcht dat ik zijn opvolging mooi op tijd had geregeld, maar dat blijkt nu toch niet te lukken. En dus ben ik de laatste weken vooral bezig om een nieuwe projectleider te regelen. Iemand die, naast de capaciteiten van een goede projectleider, óók voldoende tijd heeft om de klus te klaren. En vooral dat laatste is lastig. Dat heb ik het afgelopen jaar zelf ook gemerkt. Te vaak hebben urgente dagelijkse zaken voorrang gekregen. Hierdoor wordt het opstellen van een omgevingsvisie een taai proces, terwijl het juist zo flitsend zou kunnen zijn. Vergezichten en handvattenIk zie een nieuw soort en inspirerende visie voor me. Een visie die niet alleen vergezichten biedt, maar vooral veel handvatten voor de uitvoering. Een instrument waarmee we kunnen oefenen met integraal afwegen, met nieuwe thema's en nieuwe vormen van participatie. Een instrument dat goed vertaald kan worden in programma's en het omgevingsplan. Dáár ben ik naar op zoek. Natuurlijk ben ik mijn zoektocht begonnen bij het kernteam ruimtelijke ordening en wonen. Hier wordt dit werk traditioneel gedaan. Tot mijn spijt had niemand voldoende tijd. Nu ben ik bij het klussenplein en projectmanagement aanbeland. Voor de cameraDat klussenplein is leuk en ook een beetje spannend! Ik ben voor het eerst van mijn leven geïnterviewd om een klus aan te prijzen. Ik dacht 'dat doe ik even', maar dat viel me toch wel tegen. Soms komen gewoon de juiste woorden niet uit mijn mond, alsof ze eerst herkauwd moeten worden. De oproep staat nu op SID. Ik vind het wel bij de omgevingsvisie passen om met bewegende beelden een projectleider te vinden. Nou