Spring naar inhoud
  • Luchtfoto Drechtsteden


Complex gestrest?

Ik hoorde deze week dat er verschillende projectleiders Omgevingswet in het land een burn-out hebben opgelopen van deze wet: het is te complex, je weet de helft van de tijd niet waar het over gaat, je krijgt je organisatie niet mee, je komt er moeilijk achter wat jezelf moet regelen en wat er landelijk gebeurt. En je bestuur wil een planning met mijlpalen terwijl alles voortdurend verandert, je raad denkt: "Het zal mijn tijd wel duren…" En ondertussen komt 1 januari 2021 steeds dichter bij.


Nou is het ook wel een beetje een gestoord proces. Dat merk je als je probeert uit te leggen wat je aan het doen bent. Er wordt door het hele land aan de invoering van de wet gewerkt, terwijl het bouwwerk van die wet nog lang niet af is. De Omgevingswet en de AMvB's zijn vastgesteld en gepubliceerd, maar dat wil niet zeggen dat we nu al weten hoe de nieuwe regels er uit zien. Er zijn aanvullingsbesluiten en aanvullingsregelingen, een invoeringswet en een invoeringsregeling. Gisteren heb ik de consultatieversie van het invoeringsbesluit gekregen: 661 bladzijden! Hoezo 'nu al eenvoudig, beter'?  Gelukkig hoef ik niet alles zelf te lezen, want wij hebben het werk verdeeld.


En we zijn heel blij met dit invoeringsbesluit, want hiermee zijn we een flinke stap dichter bij zekerheid over hoe de uiteindelijke regels er uit gaan zien. Nu weten we wat er onder de bruidsschat valt: de ongeveer 600 regels die het rijk afstoot naar de gemeenten en waarvan wij (binnen grenzen) kunnen bepalen wat we er mee willen. We kunnen aan de slag! Willen we iets regelen over sport in de buitenlucht, over lichthinder, over recreatieve visvijvers, over trillingen, over zwerfvuil? En zo ja, wat dan en hoe organiseren we dat?


Zeker, het is complex. Maar dat hoeft geen reden te zijn om in de stress te schieten. We proberen in Dordrecht al een tijd te werken in de geest van de Omgevingswet, dwars door onze organisatie heen; het is niet allemaal nieuw. We experimenteren met participatie. We hebben al een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte opgesteld. En het KZA wordt nu uitgerold; een voorwaarde voor aansluiting op het digitale stelsel. Er gaat niet echt iets mis als we niet 'op tijd klaar' zijn, want niemand weet hoe 'klaar' er uit ziet.
Volgens mij is het vooral belangrijk om met elkaar in beweging te blijven in de richting van de Omgevingswet. Aansluiten bij waar de energie zit en af en toe iets afdwingen. Slim doormodderen dus…   


Emma Forsten

Programmamanager Omgevingswet