Spring naar inhoud
  • Luchtfoto Drechtsteden


Onderhoud N3 en de Omgevingswet

In de regio ZHZ is afgesproken dat we flink gaan oefenen met samenwerken in de geest van de Omgevingswet. En dus heeft op maandag 24 september 2018 een grote groep ambtenaren van Rijkswaterstaat en lokale overheidsorganisaties zich gebogen over het groot onderhoud aan de N3. De vraag die we ons hebben gesteld: Zou de voorbereiding van het project onder de Omgevingswet anders zijn verlopen en moeten we op de Omgevingswet wachten om verbeteringen door te voeren?

 Bijeenkomst over de N3

Ik ben erg voor evaluaties, maar vond dit toch wel een lastige vraag. Want wat verandert er nou door de Omgevingswet voor een onderhoudsproject? Er is meestal geen vergunning nodig en het rijk moet zich gewoon aan wettelijke normen houden, net als nu. Maar alleen al het feit dat RWS dit met ons wilde bespreken en ook met een grote groep hiervoor naar Dordrecht is gekomen zegt me dat er een andere wind waait. En dus  heb ik meegewerkt aan de bijeenkomst.

 

En er is stevig gediscussieerd en we hebben ook nieuwe inzichten gekregen.

 

Nee, naar de letter van de wet verandert er weinig voor een onderhoudsproject zoals de N3. Maar we kunnen bij een dergelijk project wel meer in de geest van de wet werken. En daar kunnen we nu al mee beginnen. Dan gaat het over een open houding, vroegtijdige samenwerking tussen overheden en participatie.

Op een gegeven moment stelde iemand de vraag of we onze programma's en budgetten niet beter op elkaar kunnen afstemmen. Er zouden dan meer doelen gehaald kunnen worden dan alleen een goede veilige weg realiseren. Gezondheid is bijvoorbeeld een gezamenlijk doel, waar alle partijen een bijdrage aan kunnen leveren en die met maatregelen langs een rijksweg bevorderd zou kunnen worden.

Dat lijkt mij de grootste uitdaging.


Emma Forsten - Programmamanager Omgevingswet Gemeente Dordrecht